Đường thốt nốt nguyên chất An Giang 1kg
Đường thốt nốt nguyên chất An Giang 1kg
Đường thốt nốt nguyên chất An Giang 1kg

Đường thốt nốt nguyên chất An Giang 1kg

115.000 110.000

  • Làm từ mật mía nguyên chất chưa qua tẩy trắng
  • Dùng thay thế đường trắng để làm gia vị nấu ăn
  • Đường phèn vàng có vị ngọt thạnh nhẹ