Chi nhánh 1: 95 Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Điện thoại: (028) 2253 3774 hoặc 0963.313.849

(xem bản đồ đường đi)

Chi nhánh 2: 156 Thích Quảng Đức, P.4, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: (028) 6287 4573 hoặc 0909.528.769

(xem bản đồ đường đi)

Chi nhánh 3: 236 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình

Điện thoại: (028) 6287 1879 hoặc 0399.994.823

(xem bản đồ đường đi)