Bánh Long Châu lá dứa Tân Huê Viên 200g
Bánh Long Châu lá dứa Tân Huê Viên 200g
Bánh Long Châu lá dứa Tân Huê Viên 200g
Bánh Long Châu lá dứa Tân Huê Viên 200g

Bánh Long Châu lá dứa Tân Huê Viên 200g

41.000 37.000

  • Bánh ăn rất thơm và bụi vị đậu
  • Bánh tròn nhỏ như viên ngọc
  • Bao bì riêng biệt từng bánh
  • Bánh không có sầu riêng
  • Hạn dùng: 30 ngày
Danh mục: